| O nás | Výběr firmy | O zavlažování | Kontakt |

 

| O zavlažování

Automatický zavlažovací systém se skládá z několika částí Základem systému jsou výsuvné postřikovače jejichž počet a typ se volí podle velikosti a členitosti zavlažované plochy. Postřikovače jsou instalovány v zemi a napojeny na trubkový rozvodný systém který je veden cca 35-40 cm pod povrchem. Na daný impuls se tlakem vody postřikovač vysune nad úroveň terénu a zavlažuje po určenou dobu svoje okolí. Po splnění úkolu se zasune zpět do pouzdra pod úroveň terénu. Dobře instalovaný postřikovač nepřekáží žádné činnosti na trávníku – sekání, hrám atd. a v zasunuté poloze se v trávníků těžko hledá.Důležitou součástí jsou elektromagnetické ventily a ovládací jednotka, která je jakýmsi mozkem systému. Ta umí spustit zavlažování ve stanovený čas a na stanovenou dobu a zase ji vypnout. Třeba i několikrát za den - nebo jen několikrát v týdnu - prostě jak si uživatel přeje. Ani dlouhodobá nepřítomnost není na překážku. V případě deštivého počasí se systém zablokuje a do původního režimu se vrátí až s návratem slunečného počasí.Při rozhodování zda si pořídit na vaši zahradu automatický zavlažovací systém je nutno zvážit několik faktorů : nárok na kvalitu zahrady, specielně trávníků čas, nutný věnovat závlaze provozní náklady investiční náklady – orientační cena Jestliže si přejeme mít reprezentativní travní porosty, není jiná cesta, než automatická závlaha. Neexistuje jiný způsob dostatečně kvalitního zavlažování. Rozdíl je markantní a viditelný již po několika měsících. To není propagační slogan. O tom se přesvědčil každý, kdo si automatiku pořídil.Tím je současně zodpovězena i otázka času, věnovaného zavlažování. Jedině automatika je schopná zajistit potřebné a pravidelné dávkování v nočních hodinách. To nelze při ručním ovládání zajistit.Provozní náklady jsou při automatické závlaze překvapivě nižší, než při ručním zavlažování. Zavlažuje se v noci, takže spotřeba vody je až o 40% nižší a rostliny netrpí tepelným šokem jako při denní závlaze. Zvlášť významně se to na ceně za spotřebovanou vodu projeví tam, kde závlaha čerpá vodu z vodovodu.. Je však třeba říci otevřeně, že investiční náklady se ani výše uvedenou 40ti% úsporou při spotřebě vody nevrátí. Instalace automatického zavlažovacího systému je přesto z výše uvedených důvodů dobrý krok k usnadnění údržby zahrady a k výraznému zkvalitnění jejího vzhledu.Jistě byste rádi slyšeli alespoň orientační cenu automatické závlahy na vaši zahradu. Vzhledem k tomu, že se odvíjí od řady skutečností (velikost zavlažované plochy, členitost, použitý zdroj vody (vodovod, studna) atd.) je nutno kalkulovat cenu na základě konkrétní znalosti výše uvedených údajů. Máte-li přesto zájem, zašlete nám plánek zahrady s vyplněným formulářem a my vám rádi zpracujeme předběžnou kalkulaci.

 

 

 

ARBEA s.r.o. © 2012
Powered by:
Bc. Petr Šamša

 

 

 

Reklama webhostingu, není součástí prezentace..